Driftsmeldinger

Siste meldinger:


Torsdag 31.10.19 - RETTET 1.11 16:00

Det er lokalisert fiberbrudd på Nøtterøy. Pr.nå er det estimert feilretting ferdig kl. 15:30 1.11.19.

Kontakt evt. vårt Kundesenter dersom du er berørt - tlf. 33 45 00 45.

 

____________________________________________________________________________________

Mandag 24.06. 19 kl. 14:00 - RETTET 24.06.19

Informerer om felles feil på internett-linje fra Telenor på Borgeskogen, Stokke, Vestfold. 

Pr.nå er det ukjent omfang og varighet.

_____________________________________________________________________________________

Tirsdag 16.04. 19 kl. 11:48

Aison AS har akkurat mottatt beskjed om kritisk arbeid utenfor vår kontroll på vår internettforbindelse. I tiden 13:00 – 17:00 vil det derfor kunne være kortere og lengre perioder med nedetid, dvs perioder hvor Mittkontor vil være utilgjengelig.

Vi beklager problemene dette vil medføre og jobber mot leverandøren for å få dette utsatt.

Problem løst 16.04

____________________________________________________________________________________________________________________________

Mandag 25.03.19 kl. 2200

Oppdatering i forbindelse med feil hos Broadnet !

Sted: Oslo
Beskrivelse av feilen: Fellesfeil
Årsak: Foreløpig ukjent

Feil oppstått: 25.03.2019 09:42:00
Forventet rettet : 26.03.2019 12:00:00

Status: Venter på tillatelse for avsperring av bruddsted.

Neste oppdatering: 26.03.2019 08:00

____________________________

Mandag 25.03.19

Varsel om feil hos Broadnet !

Feil hos Broadnet skaper forstyrrelser og nedetid. Kritisk feilrettingsarbeid pågår. Som en følge av dette vil dere oppleve brudd på deres samband i perioden.

Sted: Oslo
Beskrivelse av feilen: Fellesfeil
Årsak: Foreløpig ukjent

Feil oppstått: 25.03.2019 09:42:00
Forventet rettet: 25.03.2019 17:42:00

Status: Feilsøking pågår

Neste oppdatering: 25.03.2019 11:42:00

Vi beklager det inntrufne.

__________________________________

Fredag 25.01.19

Sporadiske mailproblemer hos Microsoft;

-25.01.2019 01.35.09

Title: Can't access email

User Impact: Users are unable to connect to the Exchange Online service via multiple protocols.

More info: As a result of this issue, users are receiving an error message indicating the number of concurrent connections has exceeded a limit when they attempt to send and receive email.

Current status: We've confirmed that the queued email has been successfully processed. We will continue monitoring the service throughout the business day to ensure the service continues to operate normally.

Scope of impact: Impact is specific to users who are served through the affected infrastructure.

Start time: Thursday, January 24, 2019, at 9:00 AM UTC

Preliminary root cause: A subset of our managed Domain Controllers are in a degraded state, affecting Exchange Online functionality.

Next update by: Friday, January 25, 2019, at 9:00 AM UTC

****************************************************************************************

Torsdag 24.01.19

Mailproblemer hos Microsoft;

The update for incident EX172491 is attached with this email.
   
    -1/24/2019 4:08:31 PM

Title: Can't access email

User Impact: Users may be unable to connect to the Exchange Online service.

More info: As a result of this issue, users will be experiencing issues when they attempt to send and receive email.

Current status: We’re continuing to fix the unhealthy Domain Controllers while actively monitoring the connections to the healthy infrastructure. Additionally, we’re reviewing system logs from the unhealthy Domain Controllers to understand the underlying cause of the issue.

Scope of impact: Impact is specific to users who are served through the affected infrastructure.

Start time: Thursday, January 24, 2019, at 9:00 AM UTC

Next update by: Thursday, January 24, 2019, at 5:00 PM UTC

-1/24/2019 1:57:40 PM

Title: Can't access email

User Impact: Users may be unable to connect to the Exchange Online service.

Current status: We’ve determined that a subset of Domain Controller infrastructure is unresponsive, which is resulting in user connection time outs. We’re optimising connectivity to the healthy infrastructure while fixing the unhealthy Domain Controllers.

Scope of impact: Impact is specific to users who are served through the affected infrastructure.

****************************************************************************************************************************************

Fredag 14.12.18 kl. 17:10

Feilen er rettet.

Fiber er skjøtet og all kommunikasjon er opprettet

Først og fremst må vi beklage den svært uheldige situasjonen vi har havnet opp i. Vi fikk beskjed i går kl 10.00 at det en var feil i en sentral hos Broadnet. Etter mye feilsøking viste det seg at feilen lå på en fiber fra Telenor, på Smøberg (Vear). Den har rett og slett vært gravd over. Når feilen ble funnet, tok det dessverre langt tid for ElTele som er Telenor's operatør å få skjøtet fibrene. Jobben var mer omfattende enn hva de nok så for seg. Nå er heldigvis linjene igjen operative og alt skal fungere som normalt. Vår driftssentral har hele tiden vært 100% oppe, men vi rår dessverre ikke over fiber som gravd ned.

Vi vil fra vår ende vil så raskt det lar seg gjøre få opp en bedre teknisk løsning som sørger for at våre kunder ikke blir berørt som dere har blitt i denne runde.

Igjen må vi bare beklage dette og håper at helgen og høytiden vi er i møte blir mer fredfull enn siste dagers opplevelse.

__________________________________

Fredag 14.12.18 kl. 13:40

Aison har igjen vært på bruddstedet og pratet med montør. Ene siden er ferdig skjøtet. Nå påbegynnes andre siden.

Forventet rettet : 14.12.2018 18:00

__________________________________

Fredag 14.12.18 kl. 12:05

Aison har nå vært på bruddstedet og pratet med montør fra Telenor(Broadnet leier linje av Telenor).
Utførende teletekniker informerte at han håper å være ferdig innen kl. 16, men senest kl. 18.
Håper med dette vi kan videreformidle korrekt/presis informasjon.

Kontakt oss gjerne via telefon 33 45 00 45 ved behov for ytterligere informasjon. 

__________________________________________

Fredag 14.12.18 kl. 10:05

Oppdatering i forbindelse med feil hos Broadnet !

Sted: Stokke
Beskrivelse av feilen: Mistet kontakt med sentralt nettelement
Årsak: Graveskade

Feil oppstått: 13.12.2018 10:50:00
Forventet rettet : 14.12.2018 16:00:00

Status: Tekniker på stedet, feilretting pågår. 

Neste oppdatering: 14.12.2018 12:00:00
 ______________________________________________

Fredag 14.12.18 kl. 08:35

Beklager fortsatt fiberbrudd med feilretting. 

Nettleverandørene jobber iherdig med å rette feil.

Kontakt oss dersom du trenger ytterligere info.

Neste oppdatering vi er informert om er kl.10:00

___________________________________________

Fredag 14.12.18 kl. 07:10

Beklager fortsatt fiberbrudd med feilretting. 

Neste oppdatering kommer fra nettleverandører kl. 10:00

_________________________________________

Fredag 14.12.18 kl. 00:00

Skjøting utført. Men det er i tillegg fortsatt ingen kontakt med sentralt nettelement. Årsak ukjent.

Feilrettingstid - ukjent.

Vi vil fortsette å oppdatere feilrettingstid på denne siden.

Kontakt oss gjerne via telefon 33 45 00 45 fra kl. 08:00 fredag ved behov for ytterligere informasjon. 

______________________________________

Torsdag 13.12.18 kl. 20:10

Feilen er funnet, kabel som er gravet over på Semslinna i Tønsberg. Skjøting pågår nå.

_________________________________________

 

Torsdag 13.12.18 kl. 19:40

Oppdatering i forbindelse med feil hos Broadnet !

Sted: Stokke
Beskrivelse av feilen: Mistet kontakt med sentralt nettelement
Årsak: Foreløpig ukjent

Feil oppstått: 13.12.2018 10:50:00
Forventet rettet : 13.12.2018 23:59:00

Status: Tekniker på stedet, feilsøking pågår.

_______________________________________________

Torsdag 13.12.18 kl. 16:05

Det jobbes fortsatt med denne saken.

Vi oppdaterer informasjon her så snart Broadnet lokaliserer feilen.

_______________________________________________ 

Torsdag 13.12.18 kl.13:20

Oppdatering i forbindelse med feil hos Broadnet !

Sted: Stokke
Beskrivelse av feilen: Mistet kontakt med sentralt nettelement
Årsak: Foreløpig ukjent

Feil oppstått: 13.12.2018 10:50:00
Forventet rettet : 13.12.2018 19:00:00

Status: Tekniker på vei

Neste oppdatering: 13.12.2018 15:00:00

Eventuelle avvik dere opplever etter avsluttet Planlagt arbeid kan meldes inn direkte i vårt saksystem: sos@aison.no

eller via telefon 33 45 00 45.

 

Med vennlig hilsen

Aison AS

Kundesenter

www.aison.no