Serit Skagerak AS har fått nytt navn

 

Kjære kunder og samarbeidspartnere,


Serit Skagerak AS og tidligere Lindtel AS er i en spennende prosess hvor nye muligheter ligger foran oss. Fra 1. april forlater vi Serit kjeden med ønske om å knytte oss direkte til nye og eksisterende partnere. Dette gjør vi for styrke vårt fokus mot våre kunder og samarbeidspartnere. Fra 1. mars endrer vi navn. En slik prosess innebærer noen endringer og nye muligheter.


I 15 år har vi vært en del av Serit kjeden og vi tar nå steget videre med nytt navn som er Aison AS. Organisasjonsnummeret forblir uforandret og det er ingen endringer hos selskapets eiere og ansatte.


Ny hjemmeside og netthandelsløsning

På vår nye hjemmeside kan du lese mer om våre tjenester, produkter og tilbud. For å opprettholde vår betydelige relasjon til deg som partner, vil innovasjon og tilgjengelighet være noen av våre viktigste verdier.


Kontaktinformasjon

Ny netthandel og hjemmeside: www.aison.no
Mailadresser: fornavn.etternavn@aison.no
Generelle henvendelser til vårt kundesenter: kundesenter@aison.no
Fakturaadresse: faktura@aison.no
Telefon: 33 45 00 45


Merk, vi har også flyttet og ny adresse er Borgeskogen 12, 3160 Stokke.


Dersom det er spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, vennligst kontakt din kontaktperson eller undertegnede.
Med vennlig hilsen
Richard Jakobsen –Adm. dir
M: 975 12 788
E: richard.jakobsen@aison.no