Personvernerklæring

Personvernerklæring for Aison AS kunder og samarbeidspartnere 

 

Personvernerklæringen er ment for å sikre at våre kunder og samarbeidspartnere er informert om hvilke opplysninger vi samler inn og lagrer om dem. Den forteller også hvorfor vi bruker opplysningene, og hvordan vi sikrer dus rettigheter i henhold til reglene i personlovgivningen av 25. mai 2018.  
 
Loven regulerer innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse og epostadresse. 

 

Behandlingsansvarlig

Aison AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.  

 

Hvilke typer personopplysninger som behandles 

Personopplysning er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne betjene våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler eller kunne utføre en leveranse. Vi begrenser bruken til det som er strengt nødvendig ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for. 

 

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til 

Vi benytter personopplysningene til disse formålene: 

 

  • Kundeadministrasjon, fakturering og levering av tjenester 

  • Leverandøradministrasjon, mottak av varer 

  • Markedsføring og kundeoppfølging 

  • Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å analysere brukermønsteret på våre nettsider, samt for å gi deg skreddersydd informasjon og markedsføring. Formålet med dette er å gjøre brukeropplevelsen av tjenesten raskere og bedre. Brukerne av våre nettsider velger selv om cookies skal/kan benyttes med å benytte samtykke. Aison samler ikke inn sensitiv persondata.


Hvordan vi henter inn dine opplysninger: 

Vi innhenter personopplysninger fra deg direkte, fra noen som representerer deg eller fra andre kilder som du har pekt ut eller som følger naturlig av den type tjeneste vi skal yte eller tilby til deg. Noen ganger har vi behov for å innhente opplysninger direkte fra andre offentlige eller private institusjoner.  

Når vi innhenter personopplysninger er det kun når det er nødvendig i forbindelse med etablering og forvaltning av dine avtaler med oss. Vi gjør dette fordi vi har forpliktelser overfor deg som kunde/samarbeidspartner, og for å kunne imøtekomme dine ønsker og behov. 

I tillegg til avtalte og lovpålagte forpliktelser kan vi kun bruke dine personopplysninger hvis vi har fått ditt samtykke. Samtykket skal du ha gitt oss frivillig og du skal ha blitt informert om formålet med bruk av opplysningene. 

Kameraovervåkning i våre lokaler er tydelig skiltet og skjer i tråd med bestemmelsene i personopplysningsforskriften. 

 

Hvor lenge opplysningene oppbevares 

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig i henhold til å utfylle våre plikter eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Vi vil slette eller anonymisere dine personopplysninger når opplysningene ikke lengre er relevant for kunde- samarbeidsforhold.

Aison deler ikke personopplysninger med 3. part som kommer inn via cookies på våre hjemmesider/webshop. Hvis man velger å dele informasjon fra våre nettsider


Hvordan vi beskytter opplysningene 

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem. 

 

Innsyn og endringer i lagrede opplysninger 

Vi kan kontaktes dersom du har spørsmål om eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer eller epost) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene. Vi har plikt til å gi du innsyn og informasjon om alle registrerte opplysninger vi har om du innen 30 dager. Du kan melde fra til Datatilsynet dersom du ikke får innsyn i egne opplysninger.Du kan kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger. 

 

Kontaktopplysninger 

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du benytte følgende kontaktopplysninger: 
 

Lars Brustad: epost lb@aison.no 
CISO - Personvernrådgiver: mobil 922 64 645 

Aison AS